Història
El seu origen pot ser de principis del segle XIX i podria identificar-se amb el "Molí Nou" que cita P. Madoz al seu inventari de l'any 1840. Posteriorment, és citat com un dels tres molins de Foios en la Guía Fabril de l'any 1862, segons la qual, el seu propietari seria Joaquín Muñoz o Vicente Martí i hi treballaven dos obrers. Posteriorment, pertanyeria la família Frígola, de la qual ha quedat el nom més recent. Abandonat el seu ús a meitat segle XX, actualment està inclòs en un polígon industrial i és usat com a comerç de mobles.

Descripció
Molí fariner de dues moles. A hores d'ara ha desaparegut tot el traçat de la sèquia que li duia l'aigua des de la de Montcada, però el casal s'encontra en bastant bon estat. Està compost per dos edificis de planta rectangular, adossats en angle recte. Ambdós són de dues plantes i un d'ells, reformat, hi conserva la traça d'una antiga garita. L'altre, pel contrari, ha mantingut detalls arcaics com les finestres amb enreixat antic, o també la gran porta d'entrada, amb forma semicircular i grossos "pilons". Els vans són rectangulars. La fàbrica és de rajola i les cobertes, a dues aigües, són de teula.

Ubicació
Terme municipal de Foios, en la partida "del Molí", a poca distància de la carretera vella de València-Barcelona, a la vora de la via de l'actual metro en direcció cap a Rafelbunyol, es troba aquest molí sobre la sèquia de la Fila de Meliana.

Altres noms
Molí de Frígola o "Molí Nou".


Ciurana S.L. 2024 | Proyectos Digitales Web