TEXT :

INFORMACIÓ DE CONTACTE

NOM

DIRECCIÓ

POBLACIÓ

CIUTAT

CODÍ POSTAL

TELÈFON

CORREU ELÈCTRONIC

COM ENS HAS CONEGUT

He llegit i accepte la política de privadesa

Protecció de dades: D'acord amb l'establit pel Reglament UE 2016 / 679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) , l'usuari/a queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seues dades a un tractament del que és responsable CIURANA, S.L. amb la finalitat d'informar-li sobre els serveis sol·licitats. Li informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i oposició, que podrà exercir en el domicili social de CIURANA, S.L., situat en Calle Periodista Badia, 26 - Polígon industrial "El Molí" 46134 Foios (València) o bé mitjançant un correu electrònic a ciurana@moblesciurana.es. Li informem també que les dades personals subministrades no seran cedits ni comunicats, ni tan sols per a la seua conservació, a terceres persones.

Ciurana S.L. 2024 | Proyectos Digitales Web