Histories per a no dormir.

El sofà que no passa per la porta.

Una microhistòria que sempre té una solució, encara que siga per el balcó.

Pròximament en les vostres pantalles en Armasó Primer.

Mobles Ciurana.   Facebook.    Instagram.    Linkedin.

Histories per a no dormir.

Historias para no dormir

El sofá que no pasa por la puerta.

Una microhistoria que siempre tiene una solución, aunque sea por el balcón.