Tenim una clientela meravellosa, i una gran història. Quan això ho uneixes, la història, plasmada en aquestes xicotetes imatges de l’època, passa a ser història 3.0 amb la digitalització en gran format i amb la publicació, al mateix temps, en les xarxes socials.
Quan aquestes imatges, aproximadament de meitat del segle passat, passen a ser part d’una història de instagram és gràcies justament a la clientela que tenim. Per aquesta raó han passat quatre generacions. Ara vas i li ho expliques al fundador de l’empresa.

Mobles Ciurana.   Facebook.    Instagram.    Linkedin.

Història 3.0  

Tenemos una clientela maravillosa, y una gran historia. Cuando esto lo unes, la historia, plasmada en estas pequeñas imágenes de la época, pasa a ser historia 3.0 con la digitalización en gran formato y con la publicación, al mismo tiempo, en las redes sociales.
Cuando estas imágenes, aproximadamente de mitad del siglo pasado, pasan a ser parte de una historia de instagram es gracias justamente a la clientela que tenemos. Por esta razón han pasado cuatro generaciones. Ahora vas y se lo explicas al fundador de la empresa.