Hàbitat ple de vida.

Prestatgeria, còmoda, aparador, etc. què auxiliar s’emmotla amb tanta facilitat a les teues necessitats i a més permet crear un hàbitat ple de vida.

Més de trenta possibilitats amb la facilitat de combinar les mesures totals i l’opció de col·locar portes completes o partides, tot i això sense parlar les opcions en l’elecció dels acabats.

Noguera, roure, blanc, grafit, arena, verd i maquillatge són els acabats combinables que destaquen per versatilitat.  També hi ha la possibilitat de serigrafiar amb les plantilles que es mostren en catàleg, cap alguna cosa més?

Torna el disseny i creativitat a casa l’any que València és la Capital Mundial del Disseny, WORLD DESIGN CAPITAL VALÈNCIA 2022 – WDCV2022. Hàbitat ple de vida, casualitat? No ho pensem.

Mobles Ciurana.   Facebook.    Instagram.    Linkedin.

Hàbitat ple de vida.

Estantería, cómoda, aparador, etc. qué auxiliar se amolda con tanta facilidad a tus necesidades y además permite crear un hábitat lleno de vida.

Más de treinta posibilidades con la facilidad de combinar las medidas totales y la opción de colocar puertas completas o partidas, todo y eso sin hablar las opciones en la elección de los acabados.

Nogal, roble, blanco, grafito, arena, verde y maquillaje son los acabados combinables que destacan por versatilidad.  También cabe la posibilidad de serigrafiar con las plantillas que se muestran en catálogo, cabe algo más?

Vuelve el diseño y creatividad a casa el año que València es la Capital Mundial del Diseño, WORLD DESIGN CAPITAL VALENCIA 2022 – WDCV2022. Casualidad? No lo pensamos.