Duples clàssiques i que sempre han funcionat i seguiran funcionant. Fusta & Laca, Telma & Louise, Marge & Homer, Solo & Chewbacca, Holmes & Watson, etc.

Esta col·lecció ens mostra la fusta en essència, en estat pur, on els nusos i les irregularitats són els que la fan tan especial, diferent i única. Tot això combinat amb els fins acabats, uniformes i delicats que ens dóna la laca, a més de la seua gegantesca possibilitat d’elecció dins d’un espectacular ventall de colors.

Bancades, capçals, tauletes de nit, aparadors, escriptoris, prestatgeries que harmonitzen el vostre espai de descans per excel·lència. Només cal tindre una mica de tacte amb l’elecció d’una il·luminació de la mateixa manera que amb els acabats en paraments verticals i horitzontals.

Fusta & Laca és sempre una aposta segura, ho podeu comprovar a la tenda.

Mobles Ciurana.   Facebook.    Instagram.    Linkedin.

Fusta & Laca

Esta colección nos muestra la madera en esencia, en estado puro, donde los nudos y las irregularidades son los que la hacen tan especial, diferente y única.

Todo combinado con los finos acabados, uniformes y delicados que nos da la laca, además de su gran posibilidad de elección de colores.

Bancadas, cabezales, mesitas, aparadores, escritorios, estanterías que armonizan vuestro espacio de descanso por excelencia.

Madera&Laca es siempre una apuesta segura, lo podéis comprobar en la tienda.